HLAVNÍ STRANA
DK PODPORUJE - VOLBY DO PS 2017
KONTAKT
Daňová kancelář T plus se rozhodla podporovat některé kandidáty do PS dle podmínek UDHPS, zejména: Pro volby do PS  nesmí výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň přesáhnout částku 1.800.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty. Do celkové  částky se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu. Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu. Do 10 dnů po skončení volební kampaně musí třetí osoba zveřejnit přehled výdajů na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.  Je nutné vést evidenci o použití prostředků na volební kampaň a ta musí obsahovat: a) výdaje na předvolební průzkumy, b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, d) jiné výdaje“….
Profesionální daňové poradenství od roku 1995.
INFORMACE 
Daňová kancelář T plus, Mgr. Rostislav Trávník